Proj: Minpappa

Tanken med detta projekt är att skapa en nyhetsplats om vänder sig till pappor, om faderskap och vårdnad. Både i tvist och sedan löpande med tips och idéer. Målet är också att denna sida ska kunna verka opinionsbildande, genom att kunna sprida information om hur pappor behandlas av Socialtjänst och tingsrätter. Då feminismen har fått för stort övertag i frågor gällande familj behövs en motpol.

Vill du del ta i detta projekt skicka ett mail till jan @ vhdit.com, gör även på samma sätt om du vill donera pengar till projektet.


Städa upp sidan
ansvarig utgivare
press-stöd

redaktion

sidor

med lagar
med nya lagar
läsarnas egna berättelser
tips
Advokater & jurister