Om

Välkommen till MinPappa.nu

Syftet med denna sajt är att skapa uppmärksamhet kring det faktum att pappor utsätts för omfattande diskriminering i både familjerätter och domstolar. Mitt mål är dra igång ett upprop och samla in namn på alla de hundratals, kanske tusentals pappor som blivit helt eller delvis fråntagna kontakten med sina barn.

Vi som ligger bakom denna sida samarbetar med flera organisationer, men vill med MinPappa.nu samla oss alla till EN gemensam röst. Så länge vi är splittrade på olika pappagrupper med olika forum har vi svårt att få gehör för våra argument men om vi här kan samlas till ett gemensamt upprop, kanske vi kan få genomslag för våra krav på genomgripande reformering av lagstiftningen och familjerätternas och domstolarnas tillämpning av denna.

Själv har jag gått igenom vårdnadstvist som gett mig en kämpaglöd för att rensa upp i detta träsk av olagliga ageranden från socialtjänstens sida. Åklagarna gör inget och det är uppenbara rättsövergrepp som åtal inte sker på. Det är helt uppenbart att socialförvaltningarna i Sverige bryter mot lagstiftningen i sak efter sak utan att påföljder utdöms. Sedan detta drabbade mig har jag sett hur också andra pappor fått kämpa på alla sätt och gå igenom det helvete det är att bli beskylld för saker som är hemska, men inte sanna. Jag har lagt upp fall för att visa hur galet allt kan gå.

Familjerätterna och domstolarna samarbetar och oftast är kompetensen i både familjerätter såväl som i domstolar dålig. Domstolen litar helt på familjerätternas utredningar trots att dessa många gånger är direkta katastrofer.

MinPappa.nu riktar sig främst till pappor eftersom dessa i 95% av alla vårdnadstvister förlorar, ofta på grund av att familjerätterna förfalskat deras utsagor och beskyllt dem för det värsta. Vi är givetvis emot all form av diskriminering och förtal, oavsett kön, men just nu är det stora problemet att tusentals barn varje år fråntas sina pappor – på falska underlag och med falska beskyllningar.

MinPappa.nu nöjer sig inte med att väcka debatt, vi planerar just nu att dra vårt första fall inför domstol. Efter det hoppas vi kunna hjälpa fler pappor i andra städer att få upprättelse och sina barn tillbaka. Vårt övergripande mål är att få förändringar till stånd i hela Sverige.

Utredning om behovet av pappor

Behovet av pappor är stort. I denna utredning pekar man ut hur det går med barn som inte fått träffa sin pappa när dom är barn (14 år). Den tar upp ungdomars anpassning, med avseende på interna problem, externa problem, och problem med avseende på skolanpassning hänger samma med att leva med en eller två föräldrar, och om eventuella skillnader kan förklaras av deras emotionella relationer till föräldrarna. På s. 27 säger man att särskilt för flickor är det viktigt med en bra och tät kontakt med pappan. Båda barnen får stora problem med anpassningen till samhället och sin egen person. Mycket statistik, men mycket intressant läsning. Här laddar du ner utredningen.

Allt som står på denna lista har vi pappor och den grupp som ligger bakom denna sida skrivit ner utifrån egna erfarenheter.

Tips:

  1. Familjerätten är din värsta fiende. Dom står alltid på kvinnans sida och tar alltid parti för henne
  2. Stödperson: Du har rätt till stödperson vid mötena med familjerätten. Enligt Förvaltningslagen §9 som alla kommuner lyder under kan dom inte avvisa dig eller din stödperson. Dom kommer att säga att det är så mycket sekretess att stödpersonen inte kan vara med. Du säger då bara att då får dom göra vad dom kan med stödpersonen. Anledningen till att dom inte vill en stödperson (=läs vittne) är för att dom skall kunna beskylla dig för vad som helst utan motbevisning. Ta hellre med din advokat och betala de pengarna. Det är insparat genom att slippa processa i ett par år.
  3. Möten: Kvinnan brukar få första mötet med familjerätten. Anledningen är att sedan har familjerätten tillräckligt med skit att ställa frågor till dig att det du säger drunknar i kvinnans ofta osanna beskyllningar. Försök därför få första mötet genom att säga att du alltid kan dagen före kvinnan endast. Det som då förmodligen sker och som du inte kan styra är att kvinnan ringer in och ber om ett möte tidigare, men du har åtminstone försökt.
  4. Dokumentering: När du kommer till familjerättens möten skall du ställa in din telefon på inspelning. Dagens mobiltelefoner klarar av att spela in flera timmar utan särkilt stor minnesförbrukning. Anledningen till att du skall göra detta är att du inte skall bli beskylld för tex att du är aggressiv, hotfull eller annat som gör att din trovärdighet blir skjuten i sank. Familjerätten kommer med all säkerhet att förfalska det du säger i en eller annan omfattning. Därför skall du spela in allt för din egen säkerhet.
  5. Din berättelse: om du ens får en chans att berätta din historia eftersom allt kommer att handla om dina svar på kvinnans berättelse skall du veta att de med all säkerhet inte kommer att skriva ner särskilt mycket av vad DU säger. Allt kommer att handla om hur dom kan svartmåla dig oavsett vad sanningen egentligen är.
  6. Överlämning av papper/bevis: Om du tar med dig papper som du överlämnar kommer utredarna titta förstrött på det du lämnar och därefter säga att det får du tillbaka. Det du då skall göra är att säga att dom skall registrera dt du överlämnat. När du lämnar över dokumenten skall du högt och tydligt säga ”här är x antal sidor med dokumentation om nnn” Detta för att du skall ha det inspelat vad du lämnar över. Vill dom inte ta emot dina dokument skannar du in dessa och emailar dem till utredarna.Dom är skyldiga enligt lag att ta emot det du överlämnar så du skall helt enkelt stå på dig om att dom skall ta emot. Du kan bara säga. Ni har skyldighet att registrera det jag lämnar till er. Diskussionen är därefter klar.
  7. Tjänsteanteckningar: I socialstyrelsens och i lagtexten står det att man rekommenderar att utredarnas tjänsteanteckningar bör överlämnas. Du kan begära en kopia, men dom kommer med all säkerhet att inte vilja lämna ut dessa.
  8. Kommunicering av utredning: Dom är skyldiga, men inte tvingade, att skicka utredningen till dig först. Dom kommer förmodligen inte göra det, men vissa familjerätter är bättre än andra och gör det. Det dom kommer att säga är att dom har gjort det, men förmodligen har du inte fått någon post med deras brev trots detta.Du skall omgående sätta dig ner och skriva din historia av vad du berättat för utredningen du får i din hand om du får den kommer inte att stämma överens med vad du har sagt. I nästan 100% av alla fall är det du sagt förvrängt och ibland helt förfalskat. Tex har du varit hos psykolog ett par gånger kommer dom att säga ”nnn har gått i terapi i 10 år pga personliga problem”. Dom gör allt för att smutskasta dig och göra dig totalt olämplig.Om ditt ex har misshandlat dig, slagit på dig eller haft psykiska problem glömmer dom att ta med det. Dom glömmer också att ditt ex har börjat med att hålla barnet borta om det är aktuellt. Däremot kommer dom ihåg att skriva ner allt negativt om dig.
  9. Efter utredningen: Begär ut alla journaler om dig och ditt barn efter utredningen – inte före. Dels för att dom kommer att bli rädda, dels för att dom kommer att kassera dig totalt pga att du upptäcker hur dom beter sig.  Glöm inte att begära ut en kopia av allt du lämnat in för att säkerställa att dom följt lagen. Du kommer med all säkerhet att upptäcka att du är både förnedrad, förtalad och diskriminerad i dessa journaler totalt.
  10. Domstol: När allt är klart med familjerätten skall du till Domstol. När du upptäckt hur familjerätten agerar och diskriminerar dig kommer du snabbt att upptäcka domstolen som har ett ansvar för att utreda situationen på egen hand i princip kommer att besluta i 99% av fallen så som familjerätten skriver i sina dokument. Du är alltså dömd på förhand om familjerätten har varit för jävlig mot dig. Räkna inte med rättvisa på något som helst sätt utan i huvudsak är det kvinnans rätt att ljuga och förvanska verkligheten som skyddas totalt. Både i familjerätt såväl som i domstol.

Ovanstående är baserat på verklig erfarenhet och på inga sätt förvanskat. Som du förstår av ovanstående tips till dig är alltså din röst behövd för att Sveriges system skall börja fungera ordentligt.

Länkar

Denna sida syftar till att hjälpa dig som pappa att förstå vad du står inför när du kommer till familjerätten i din stad. På denna länk kan du ladda ner familjerättens bibel som dom skall följa och som socialstyrelsen har gett ut.

Hälsningar,

MinPappa.nu

logotyp_minpappa